Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 26.03.2018 18:40:22 

Lady "J‚"‚ z.s. Karviná

Pravidla

                                                                 PRAVIDLA

                                                       Zájmového oddílu Lady J ,z.s.

 

·         Každá členka chodí na trénink alespoň 10 min. před zahájením tréninku

·         Rodič umožňuje dítěti plnou účast na tréninku

·         Za cestu na trénink a zpět berou plnou zodpovědnost za dítě rodiče

·         Tréninkové oblečení se skládá z upnutého oblečení tmavé barvy a vhodné obuvi

·         Rodiče zodpovídají a berou plnou zodpovědnost za zapůjčené nebo pronajaté kostýmy. Při poškození nebo zničení uhradí rodiče v        vzniklou škodu na své vlastní náklady.

·         Všechny akce, soutěže a soustředění jsou povinné, absence je možná pouze z vážných důvodů.

·         Absenci členky omlouvá rodič alespoň hodinu před zahájením tréninku

·         Jsme kolektivní sport, a proto je účast všech členek důležitá

·         Za ztrátu nebo poškození cenných věcí během tréninků a akcí neručíme

·         Za hrubé porušení pravidel a opakované nekázně bude členka vyloučena bez vrácení zápisného

·         Rodič i členka sleduje webové stránky (aktuální informace)

·         Každá členka chrání pověst svou a svého Týmu

·         Jsem seznámen /a s chodem zájmové činnosti Lady J, z.s.

TOPlist